Gäddfabriken

GÄDDFABRIKEN


Här på Garnanäs Gård önskar vi att måna om naturen – en av delarna är att säkra gäddans framtida överlevnad.
Sedan några år tillbaka har vi investerat i uppbyggnaden av en gäddfabrik – ett våtmarksområde för lekande gädda
och en idealisk miljö för uppfödning av yngel, då gäddan är den fisk sportfiskarna gillar bäst.

Vad är en gäddfabrik?


En gäddfabrik är ett naturområde där hänsyn tas till gäddans ekologi, och där optimala förutsättningar ges för gäddan att föröka sig.
Gäddfabriken på Garnanäs är placerad ca 200 m från gården på en gammal våtmark – en översvämmad gräsäng nere vid havskanten – som restaurerats och blivit gäddans nya lekplats.

Hur funkar det?


Här i Gäddfabriken är vattnet lagom grunt, och värms snabbt upp av vårsolen. Gäddorna dras till värmen, och i mars – april simmar de in och lägger sin rom på grässtrån.
Det optimala förhållandet i våtmarken medför att vattnet inte rinner undan för snabbt, innan gäddans rom kläcks. Gäddan kan lägga uppemot 100 000 romkorn och efter leken simmar den tillbaka till havet.
Efter några veckor kläcks rommen och våtmarkens näringsrika vatten fylls av småyngel, som i maj – juni simmar ut till havet. I havet sprider sig gäddorna, växer till sig och blir förhoppningsvis stora gammelgäddor.
Fisketurismen är en viktig del av turistnäringen i Ronneby kommun. Då gäddan är den fisk som sportfiskarna allra helst vill dra upp, önskar vi på Garnanäs Gård att ge tillbaks till naturen av det vi tar. Med vår gäddfabrik önskar vi att skapa ett bättre sportfiske och en friskare havsmiljö.

Guidade fisketurer


För den fiskeintresserade som vill öka sina möjligheter att få storgäddan på kroken, erbjuder vi guidade fisketurer med guider som är vana vid fiskevattnen runt Garnanäs.