Garnanäs Gård


Garnanäs Gård

Välkommen till Garnanäs Gård & Fishingcamp!
Här på Garnanäs Gård finns alla möjligheter till underbara naturupplevelser
och fantastiska fisketurer. Du finner oss i södra Blekinges vackraste skärgård.
Vi erbjuder boende i en naturskön miljö samt aktiviteter som ger er en oförglömlig upplevelse.

Garnanäs Fishingcamp
Vår specialitet är sportfiske, och för den fiskeintresserade är Garnanäs ett paradis året runt. Här finns möjligheten att fiska ett flertal arter, bland annat gädda. Gäddfisket är enligt många sportfiskare bland det bästa i Sverige!

Naturälskare
Naturen här i Blekinge drar inte bara fiskeentusiaster, vi kan även erbjuda barnfamiljer en avkopplande atmosfär på landet.
På södra delen av Garnanäsudden finns vårt Naturreservat, ett vackert kustlandskap som består av 22 hektar betade skogsmarker med ädellövskog.
Större delen av området är en nyckelbiotop och uddens högsta topp ligger
på ca 16 meters höjd över havet.
Här kan man vandra fritt och njuta av naturen. Runtomkring gården finns badmöjligheter, båt att hyra, öar att upptäcka och ett djurliv att besöka.
För den fågelintresserade finns möjligheten att se ett stort antal arter av både
land- och sjöfågel.

Om oss
Garnanäs Sportfiskecamp drivs av Jörgen Garneård med familj sedan drygt 25 år tillbaka. Här hos oss på Garnanäs Gård är du som gäst i centrum, och vårt mål är att erbjuda er upplevelser. Vi har utvecklat ett antal aktiviteter under åren som gått. Har ni önskemål om någon speciell aktivitet under er vistelse hos oss är ni välkommen att kontakta oss. Vi tillgodoser specifika önskemål om det är möjligt
för oss att genomföra.

Varmt välkomna!
Jörgen, Annette, Theodor, Kevin & Emma

110180957_319505775850119_69647296873160076_n
109739077_3174185482657896_732837279735119357_n

Kalender 2022

Mörtströmmens FVO har premiär

Fiskekort finns att köpa hos

ICA- nära, Bräkne-Hoby, 0457-80004 
Svalemåla Stugor,  0708-180022
Garnanäs Fishingcamp, 0704-333435

Fiskepremiär i Ronnebyån

Fiskekort finns att köpa hos
Wesleys Kiosk,  0457 - 665 40

Ronneby Brunn, 0457 - 750 00
Beställas: peter.nilsson@ronneby.se
Läs mer! 

Bräknetrampen

Cykelfestival i vackra Bräknebygden!
Här finns sträckor anpassade för alla, från småbarn till elitcyklist. www.braknetrampen.se

Garnanäs Historia

Garnanäs gård har en lång historia.

De äldsta byggnaderna på Garnanäs Gård är från 1700- talet. Stallet är byggt 1884 och påstås vara hitflyttat från Bommerstorp, Ronneby. Ladugården är byggd 1887. För hundra år sedan arbetade hela 12 personer på gården. Till gården hör även ett 10-tal öar som idag till viss del betas av gårdens får för att hållas öppna.

Gården var värnpliktig
Jörgen Garnegårds farfar köpte gården 1912 tillsammans med sin hustru.
Under andra världskriget bedrevs det caféverksamhet på gården och militärbefäl
var inhysta i mangårdsbyggnaden. Under denna tid uppfördes ett luftvärnsbatteri som kallades batteri Ryssjön. Batteriet bestod av fem luftvärnskanoner nedsprängda i berget. Varje granat vägde 360 kg och varje pjäs vägde 120 ton.
Gården var värnpliktig fram till 1987. Att vara värnpliktig gård innebar att gårdens utrymmen skall kunna iordningställas så att försvarsmakten kan inhysa manskap och inrätta stridsledningscentral mm. 

Stenhuggeri
Stora mängder gatsten har huggits och exporterats till framför allt Tysklands vägnät. Brytningen upphörde strax före andra världskriget.

Utveckling
Garnanäs Naturreservat bildades 2014. Området har betade skogsmarker med ädellövskogar, liksom hällmarker, strandängar och öar. Allt har stor betydelse för områdets mångfald av skyddsvärda naturtyper, ekosystem och arter.


Djurstall

Under 2018 startade byggandet av ett djurstall för att trygga den framtida betesdriften. Samtidigt skapas en bättre miljö för djuren, och en säkrare arbetsplats.
Ett samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) .


Gäster från hela världen
Gården har besökts av otaliga gäster genom tiderna, somliga mer kända för världen. Nobelprisade poeten och författaren Harry Martinsson var ofta här och köpt mjölk och ägg.
Garnanäs gård har sedan öppning haft gäster från Italien, Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Frankrike, USA, Polen, Danmark, Tjeckien, Finland, Norge, England och Åland.